Sfintii Apostoli Petru si Pavel, promotori ai Crestinismului

Zi de bucurie duhovnicească şi pentru credincioşii ucraineni din Suceava care, miercuri 29 iunie a.c. s-au aflat cu mic, cu mare la Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”pavel
din cadrul parohiei mixte misionar ortodoxă, arondată Protopopiatului Suceava I şi situată în cartierul sucevean Zamca.

Advertisements

Sfânta Liturghie a fost oficiată de pr. paroh Mihai Maghiar, pr.Petru, secretarul Mitropolitului Bucovinei, Meletie de la Cernăuţi şi pr. Daniel Patraşuc de la Negostina. Despre activitatea misionară a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în răspândirea Creştinismului a vorbit părintele Daniel Patraşuc. El s-a arătat indignat de faptul că mulţi copiii din ziua de azi nu au nume de botez creştineşti, ci de actori ori de fotbalişti, vina nefiind a lor ci a părinţilor trupeşti şi astfel, comparându-i pe Sfinţii Apostoli cu „Îngeri păzitori” ai creştinilor, vedem că mulţi elevi din ziua de azi, nu au pe Sfinţi ca „Îngeri păzitori”.
Sfântul Apostol Petru era pescar din Betsaida, la Marea Galileei, şi se chema Simon înainte de a se întâlni cu Domnul. Era frate cu Sfântul Apostol Andrei, „Cel întâi chemat” la slujirea credinţei. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece Ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor, rugând pe Învăţătorul să le tâlcuiască înţelesul tainelor credinţei. Era o fire înfocată, cinstită şi plină de rodire pentru Hristos, gata oricând la uitarea de sine. Cu toată dragostea pentru Iisus Hristos, nu şi-a putut învinge slăbiciunea, lepădându-se de trei ori de Domnul său, tocmai când Acesta era batjocorit şi purtat de la Ana la Caiafa. După Înălţarea la cer a Domnului şi după Pogorârea Duhului. Sfântul Apostol Petru a străbătut drumuri lungi şi grele, propovăduind Evanghelia în Iudeea, în Antiohia şi în Pont, în Galatia, în Capadocia şi în Bitinia, ajungând până la Roma. La anul 67, în ziua de 29 iunie, Sfântul Apostol Petru a îndurat moarte de mucenic, în vremea prigoanei dezlănţuite împotriva creştinilor de crudul împărat Nero (54-68). Pe colina Vaticanului vârstnicul Apostolilor a fost răstignit cu capul în jos, pecetluind cu sângele său credinţa şi dragostea lui faţă de Mântuitorul Hristos. Sfântul Apostol Pavel sau „Vasul cel Ales” a fost bărbat învăţat, fariseu şi rabin în religia evreilor, ucenic al lui Gamaliel şi cunoscător al întregii învăţături din vremea sa. Se numea Saul înainte de a veni la credinţă şi era de origine din Tarsul Ciliciei. Împuternicit de sinedriul din Ierusalim, Pavel a prigonit cumplit pe cei ce mărturiseau credinţa în Hristos şi propovăduiau Învierea Lui. Pe când călătorea spre cetatea Damascului, pentru a prinde pe creştinii de acolo, Saul a văzut pe Domnul, Care i S-a arătat în chip minunat, şi a crezut în El, lepădând rătăcirea în care trăise până atunci. Din clipa aceea, Saul s-a dovedit un neînfricat propovăduitor al credinţei creştine şi, sub noul nume de Pavel, a fost unul dintre cei mai mari Apostoli ai lui Hristos. El a dus Evanghelia, adică vestea cea bună a Domnului, printre popoarele păgâne, binevestind în multe locuri din Răsărit, trecând prin Grecia, la Atena, la Corint, în Asia Mică şi în Macedonia şi ajungând până la Roma. A scris celebrele epistole pauline ale Noului Testament. A murit în aceeaşi zi cu Petru, doar că a fost împuns cu suliţa pe drumul înspre portul Ostia, la gurile Tibrului (azi un site arheologic la doar 2 km. de aeroportul internaţional Fiumocino, n.n).
Părintele Maghiar a mulţumit tuturor celor prezenţi, subliniind că este o parohie misionară mixtă, care reuneşte deopotrivă credincioşi români şi ucraineni, slujbele fiind bilingve, iar prezenţa părintelui secretar al Mitropoliei de la Cernăuţi denotă unitatea şi buna convieţuire dintre bucovinenii de aici şi de dincolo. Părintele paroh doreşte să ridice şi un praznicar în cadrul parohiei, aşa cum am aflat. În oraşul Suceava există încă două parohii cu hramul Sfinţilor Apostoli „Petru şi Pavel”, una în cartierul Iţcani şi alta la zona limitrofă a oraşului, Sfântul Ilie Nou.

You may also like...