Tagged: Florenta

Sora şi filozoful: Florence Nightingale şi Vasile Conta

Sora şi filozoful: Florence Nightingale şi Vasile Conta

Încotoşmănată în victorienele-i straie de soră medicală de campanie, „Doamna cu Lampa”, frumoasa Florence Nightingale (1820-1910), alerga într-o lumină difuză, cenuşie, printre cadavre fumegânde către muribunzi la căpătâiul lor, în asediatul port Sevastopol, la...

Bancherul şi pretendentul: Cosimo de Medici şi Bogdan al II-lea

Bancherul şi pretendentul: Cosimo de Medici şi Bogdan al II-lea

Trăia oarecând la Florenţa, într-un urgisit veac îndepărtat şi întunecat, un om care se înconjura de imaginea bogatului în rândurile supuşilor îmbrăcat fiind, precum versul scripturistic, „în porfiră şi vison”. Acesta este portretul de...

Cei doi cu limba ascuţită, predicatorul şi domnul: Girolamo Savonarola şi Basarab cel Tânăr

Cei doi cu limba ascuţită, predicatorul şi domnul: Girolamo Savonarola şi Basarab cel Tânăr

Cu şapte veacuri în urmă, un predicator zelos, virulent şi cu limba prea ascuţită pentru a sa stare socială şi pentru secolul său, îşi expunea predicile acide din amvonul Mănăstirii Sfântul Marco din Florenţa,...