Tagged: Ceausescu

Două destine frânte: Rujollah Khomeini şi Ştefan Voitec

În tagma cea şiită a Islamului era ayatollah sau „semn miraculos al lui Dumnezeu” şi se pare că Rujollah Khomeini (1900-1989) avea această aură în mijlocul a lor săi din sfântul oraş persan Qum...