Sfantul Martir Antim Ivireanul intr-o vizita canonica

În aula Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”-Suceava, la iniţiativa catedrelor de Religie, Istorie şi Litere-Ştiinţele Comunicării din cadrul instituţiei liceale amintite, miercuri 15 iunie a.c. a avut loc un mini-simpozion dedicat celui care a fost vrednicul de pomenire mitropolitul Ţării Româneşti, Antim Ivireanul (1650-+1716), unul dintre arhiereii martiri ai neamului românesc, deşi străin de neam, georgian fiind. antim ivireanul
„Iniţiativa proclamării anului 2016 ca „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti” are ca scop evaluarea moştenirii spirituale şi culturale a acestui sfânt la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică, precum şi importanţa tiparului în dezvoltarea misiunii Bisericii.

Advertisements

În vederea materializării acestei iniţiative,Cancelaria Sfântului Sinod a întocmit un proiect de text al programului-cadru (liturgic, cultural şi mediatic) intitulat „2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română”. a spus elevilor şi profesorilor prezenţi, pr.prof.dr. Gheorghe Brădăţanu, unul dintre titularii Catedrei de Religie a colegiului, adăugând că: „Antim Ivireanul a fost o personalitate complexă, poate cea mai importantă care a adus limba română în Biserica noastră strămoşească şi nu numai. În Istoria Literaturii Române, Antim Ivireanul este cunoscut mai ales prin „Didahii” (descoperite la 1888, în Analele Academiei Române) care sunt primele predici originale, vii, luate din actualitatea vremii, primele luări de poziţie clare şi curajoase faţă de toate problemele de ordin social, moral, cultural şi teologic, pe care le întâmpinau societatea şi biserica românească a acelor vremuri.” Prea Cucernicia Sa a dat cuvântul apoi la doi elevi emeriţi din cadrul colegiului sucevean, Ioan Tabarcia, cl. XI-a C. şi Gabriel Boiciuc, cl. XI-a B, care au prezentat liber, primul cu prelegerea: „Viaţa Mitropolitului Antim Ivireanul”, al doilea, „Activitatea tipografică a Sfântului Ierarh Martir, Antim Ivireanul”. Ambele alocuţiuni au fost însoţite de prezentări Power Point despre activitatea Mitropolitului Ungrovlahiei, Antim Ivireanul care a păstorit sub domnia celuilalt martir al neamului românesc, vrednicul de pomenire voievod Constantin Brâncoveanul (1688-1714). Deoarece semnatarul acestor rânduri este ferm convins că ai săi cititori cunosc fenomenul Antim Ivireanul, am selectat din expunerea celor doi merituoşi elevi câteva aspecte: în 1691, la scurtă vreme după aducerea în Ţara Românească a lui Antim Ivireanul, rob la turci, Constantin Brâncoveanul îl numeşte la conducerea Tipografiei Domneşti din Bucureşti, publică în traducere din greaca veche sau Elină: „Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon”, apoi la 1694 „Psaltirea românească” şi „Evanghelia greco-romană”, la 1699, „Mărturisirea Ortodoxă a Mitropolitului Petru Movilă”, la 1701, „Liturghierul greco-arab”, pentru creştinii ortodocşi din Antiohia Siriei, „Antologhionul”, „Octoihul Mic”-care se foloseşte în traducerea sa şi acum în uzul canonic BOR. În manuscris „Chipurile Vechiului şi Noului Testament” sau „Arborele genealogic al lui Iisus Hristos”. În treptele ierarhice a fost egumen al Mănăstirii Snagov, episcop de Râmnic (1705) şi Mitropolit al Ungrovlahiei din 1708, a ctitorit Sfânta Mănăstire Antim din Bucureşti, unde ar fi dorit să fie înmormântat. A pătimit şi a fost martirizat sub domnia fanariotului domnitor Nicolae Mavrocordat care l-a caterisit, mitropolitul murind martiric în drum spre Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai (Egipt) unde i se stabilise metania (ascultarea, n.n.). A fost canonizat de Sfântul Sinod BOR la 21 iunie 1992, cu dată de pomenire 27 septembrie. A fost şi un poliglot, vorbea georgiana sau kvarteliana, limba sa nativă, italiana, limba prin care Ţările Române comunicau cu Occidentul, turca, greaca şi araba. Biserica Ortodoxă a Georgiei sau Iviriei (unul dintre primele state creştine din Caucaz şi fostă, din păcate, Republică Sovietică) este în comuniune liturgică cu BOR, patriarhul Georgiei fiind Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, deopotrivă compozitor şi pictor de icoane. La manifestare au mai fost prezenţi directorul coordonator al C.N. „Ştefan Cel Mare”, Dan Popescu şi pr. prof. Florin Hostiuc. Am aflat că renumitul colegiu sucevean mai are în pregătire un simpozion Antim Ivireanul în toamna acestui an la Teatrul municipal „Matei Vişniec”. Vom reveni cu amănunte.

You may also like...