Doi inovatori prea luminati: Honore Mirabeau si Constantin Moruzi

Ca mai toţi revoluţionarii vremii sale, căzu în patima alcoolului din tinereţe, fiind atunci înrolat într-un regiment de cavalerie regală, după cum erau obligaţi toţi nobilii printr-o cutumă nescrisă pe care Honore Gabriel du Riqueti, conte de Mirabeau (1749-1791) şi-o însuşi la rându-i, doar că ale sale convingeri politice scrise în pamflete la adresa vicioasei Curţi franceze aveau să-i atragă câteva întemniţări şi un scurt exil peste Canal, în Marea Britanie. Reîntors pe bătrânul continent, a încercat să impună modelul monarhiei constituţionale britanice în Franţa, fără succes însă din cauza încăpăţânării regelui Ludovic al XVI-lea, care-i va grăbi sfârşitul în toiul Revoluţiei. În Cele Trei Stări Generale convocate în primăvara anului 1789, contele nostru a fost citat în Cea de-a Treia Stare, nu în facţiunea nobiliară, ceea l-a îndepărtat de Curte şi l-a făcut să treacă în tabăra populară a Revoluţiei, cuvintele sale rămânând celebre în discursu-i de la Jeau de Paume: „Ne aflăm aici din dorinţa poporului şi nu ne vom părăsi funcţiile decât forţaţi de baionete”.

Advertisements

Când sângeroasa Revoluţie Franceză s-a acutizat în distrugeri de valori, părăsit de foştii aliaţi, Mirabeau se retrage la a sa moşie murind în linişte-ai descrisă de Dumas tatăl, în al său roman de căpătâi „Contesa de Charny”. Întru aceeaşi perioadă, pe tronul Ţării Moldave se perindau fanarioţii, nume ce şi l-au luat de la un cartier rău famat al Constantinopolelui, anume Fanar. Luă tronul moldav, pe atunci, un anume Constantin Moruzi (1777-1782), un om de încredere al turcilor, opozant al viciilor, dar, în acelaşi timp şi un spion al turcilor ce şi-a întins „caracatiţele” în Austria, bănuindu-se a fi chiar un apropiat al împăratului Frederik al II-lea cel Mare al Prusiei. Prins în mrejele politicii masonice europene, domnul nostru a fost mazilit de Înalta Poartă, în locul său fiind numit un alt grec fanariot, un anume Alexandru Mavrocordat, care şi el aduse un surplus de imagine Ţării sale Moldave. Domnul nostru Moruzi, muri, în exil, la Constantinopole, el fiind primul domn din istorie care inventă prohibiţia cu cel puţin un secol înainte ca americanii, în timpul Marii Crize, să o pună în practică.

You may also like...