Doi ghinionişti incompetenţi: Thomas Gage şi Alexandru Mavrocordat

Uneori galoanele de general se dovedesc ghinioniste pentru cel care le poartă, mai ales când acea persoană este vădită public de incompetenţă şi dizgraţiată, precum generalul britanic Thomas Gage (1721-1787), omul datorită căruia Regatul Unit pierde definitiv coloniile Nord-Americane şi care l-a dus pe al său suveran George al III-lea în pragul nebuniei, fapt adeverit istoric.

Advertisements

După ce s-a afirmat cu succes pe câmpurile de luptă din Flandra şi India, Imperiul îi încredinţează guvernământul statului Massachusetts de peste Ocean, dar, la 1774, situaţia îi scapă de sub control definitiv, căci, Gage era incapabil să perceapă starea de spirit a coloniştilor nord-americani. Crezând că îi poate domoli prin forţă pe colonişti îşi trimite trupele la înaintare în două bătălii memorabile din Războiul de Independenţă, Lexington şi Concord, pe care britanicii le pierd, deschizând astfel gloriosul drum al Revoluţiei Americane şi o demisie meritată, anul următor, a generalului Coroanei.

Un contemporan de-al său, la fel de incompetent, domni o scurtă vreme în Moldova cea fanariotă: Alexandru Mavrocordat (1785-1786), jucând politiceşte pe două fronturi, dar, din ambele ieşind cu „fărâmitura în barbă”. Pe de-o parte se dădu bine de partea ruşilor şi austriecilor pentru a încuraja un război cu Înalta Poartă, iar, într-ascuns încuraja pe români şi greci deopotrivă să se ridice la luptă contra Turciei. Cineva însă, i-a venit de hac: Imperiul habsburgic, care i-a grăbit mazilirea de către turci, domnul fugind din ţară în Rusia ţarilor, de unde i se trase şi porecla de „Fugarul” sau „Firaris”, intrând astfel în istorie ca un pierzător, ca şi omologul său britanic.

You may also like...