Doi politicieni izolaţionişti: Henry Cabot Lodge şi Vasile Lucaciu

Un strămoş de-al său coloniză de timpuriu pământurile nord-americane, visând ca acestea să nu se mai supună bătrânului continent de dincolo de Marele Ocean, iar el însuşi, Henry Cabot Lodge (1850-1924), om de stat republican, aplică în politica americană de orientare conservatoare, doctrina izolaţionismului, atunci când a simţit că Statele Unite sunt atrase în jocul murdar al europenilor din timpul Primului Război Mondial, iar când acesta se încheie, a încercat să împiedice „anexarea” Statelor Unite în fragilul organism mondial al Societăţii Naţiunilor, opunându-se totodată şi politicii pacifiste a şefului de la Casa Albă, istoricul Woodrow Wilson.

Advertisements

Astfel, foarte probabil, l-ar fi cunoscut şi omologul său român, Vasile Lucaciu (1852-1922), în timpul vizitei pe care a făcut-o la Washington, spre a prezenta guvernului American revendicările românilor la 1917. Acest Lucaciu a fost preot greco-catolic în Transilvania, însă deveni şi om politic în sutană când a preluat funcţia de secretar general al Partidului Naţional Român, formaţiune care a luat mereu partea românilor ardeleni oprimaţi de austrieci, redactând binecunoscutul act al Memorandumului la 1892. Deşi închis o vreme de autorităţile imperiale pentru poziţia sa pro-românească, Vasile Lucaciu ajunge deputat în Parlamentul de la Budapesta unde militează pentru şcoli cu predare în limba română şi acordarea libertăţilor de exprimare a conaţionalilor săi ardeleni. Izbucnirea Marelui Război îl găseşte dincolo de Munţi, în Ţara Mamă, unde militează alături de Octavian Goga şi alţi lideri pentru intrarea României în război de partea Antantei, ceea ce se va şi realiza în vara fierbinte a lui 1916. Până la sfârşitul războiului a dus o campanie politică agresivă, inclusiv la Paris şi Washington pentru ca Marile Puteri să recunoască Marea Unire, idealul naţional al românilor de pretutindeni. Cariera sa se termină ca deputat în primul Parlament al României Mari.

You may also like...