Tagged: Razboiul de Independenta

O tunică „roş-albastră” şi un model fanariot: Charles Cornwallis şi Nicolae Mavrogheni

O tunică „roş-albastră” şi un model fanariot: Charles Cornwallis şi Nicolae Mavrogheni

Ordonaţii soldaţi ai Majestăţii Sale, îmbrăcaţi în roşii tunici şi mereu cu armele în poziţie de atac, mărşăluiau prin virginele păduri din sudul coloniilor americane, avându-l în frunte pe bravul marchiz, Charles Cornwallis (1738-1805),...

Doi ghinionişti incompetenţi: Thomas Gage şi Alexandru Mavrocordat

Uneori galoanele de general se dovedesc ghinioniste pentru cel care le poartă, mai ales când acea persoană este vădită public de incompetenţă şi dizgraţiată, precum generalul britanic Thomas Gage (1721-1787), omul datorită căruia Regatul...