Tagged: Pombal

Premierul şi domnul cel fanariot: Marchizul de Pombal şi Matei Ghica

Premierul şi domnul cel fanariot: Marchizul de Pombal şi Matei Ghica

Era o epocă în care perucile albe fardate, purtate de toţi şi de toate ascundeau mizeria Iluministă a veacului ce-i poartă numele şi pe atunci, în capătul cel mai îndepărtat al bătrânului continent, acolo...