Tagged: Greco-Catolic

Împăratul „mexican” şi filologul român: Maximilian de Habsburg şi Timotei Cipariu

Împăratul „mexican” şi filologul român: Maximilian de Habsburg şi Timotei Cipariu

Dramatica sa execuţie în faţa plutonului de trăgători republicani de la Queretaro din Mexic, în fatidicul an 1867 este fin surprinsă de pictorul francez Edouard Manet şi ne ridică fireasca întrebare, ce căuta în...

Doi politicieni izolaţionişti: Henry Cabot Lodge şi Vasile Lucaciu

Doi politicieni izolaţionişti: Henry Cabot Lodge şi Vasile Lucaciu

Un strămoş de-al său coloniză de timpuriu pământurile nord-americane, visând ca acestea să nu se mai supună bătrânului continent de dincolo de Marele Ocean, iar el însuşi, Henry Cabot Lodge (1850-1924), om de stat...