Tag-Archive for » Biserica parohiala «

Despre biserica parohiala cu hramul “Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir”

Despre natura locurilor udeştene, scurte precizări

Comuna Udești este localizată în partea de est a județului Suceava, la o distanță de 16 km de municipiul Suceava. Teritoriul comunei este străbătut de drumul județean DJ 209A Suceava – Liteni.
Așezările rurale au evoluat, în principal sub acțiunea factorilor social-economici, dar s-au dezvoltat și sub influența mediului natural, a localizării în raport cu existența unor resurse, a unor microclimate de adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor. Referitor la formarea și evoluția așezarilor rurale, menționăm că actuala rețea este rezultatul unui proces istoric, multisecular care atestă continuitatea de locuire a acestui teritoriu din cel mai vechi timpuri.
În documentele moldovenești găsim o referire la Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, cel care a dat Mitropoliei din Suceava doua sate: Pascarii și Zabolotineii. Satul Pascari și-a schimbat numele în Udești în a doua jumătate a sec. al XVI-lea.
Ștefan cel Mare a dăruit slugii sale, Șteful Cernat, mai multe sate din Moldova și Saliștea lui Petir Tataru și poiana care era pe Suceava în jos, mai jos de Rusciori și Raușeni, din apropierea Pascarilor și Zabalotenilor, proprietatea Mitropoliei din Suceava.
Pe la 1580, domnul Moldovei, Iancu Sasu-Vodă întărește lui Ionașco Ghenghea partea din satul Udești pe care a cumpărat-o de la urmașii lui Ștefan Cernat. Atunci apare pentru prima oară numele satului Udești, în locul satului Pascari.
Pe la 1619, acelaș boier Ionașco Ghenghea cumpăra de la Dumitrașco, portarul de Suceava, parte din satul Udești.
În anul 1621, satele Pascarii-Udești și Zabalotenii din cuprinsul Siliștei lui Petir Tataru, au fost numai proprietatea Mitropoliei.
La data de 2 iulie 1776, dupa convenția dintre turci și austrieci, a fost ruptă din trupul Moldovei o fâșie de teritoriu de cca. 290 de sate și dată hasburgilor. Acest teritoriu s-a numit Bucovina și a intrat sub dominație austriacă, din care a scăpat după 142 de ani, când s-a prăbușit Imperiul Austriac (1918). După anul 1918 şi până în prezent, satul Udești face parte din județul Suceava. more »