Revista „Plăieşii”, la un nou număr

> „Trăsătura esenţială a eroilor este lipsa desăvârşită de interes personal cu care îşi îndeplinesc solia pe pământ”

Advertisements

În fiecare an, la 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei României.
În acest context, am primit la redacţie revista „Plăieşii” – revistă de cultură, informare şi opinie a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Suceava, nr. 17/octombrie 2022, publicaţia fiind editată şi tipărită în asociere cu municipiul şi Consiliul Local Suceava. Despre „Oameni de seamă” care au servit Patria scrie general de brigadă în rezervă dr. Ion Burlui cu trimitere la activitatea col. r. Neculai Niga şi a maistrului militar r. Dumitru Davidel, membri în „organele de conducere ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor «Regina Maria»”, în timp ce despre „Ziua eroilor României, Ziua Recunoştinţei Naţionale” scrie un amplu articol col. (rt.) Constantin Crăciun, din care ne reţine atenţia citatul: „Trăsătura esenţială a eroilor este lipsa desăvârşită de interes personal cu care îşi îndeplinesc solia pe pământ”.

„Sfatul Plăieşilor” se prezintă ca o dare de seamă a activităţilor asociaţiei, precum şi având în vedere abordarea modului cum „să se dea mai multă consistenţă Asociaţiei Cultului Eroilor Suceava din arealul binecunoscutelor noastre mănăstiri” (…). Despre un subiect cunoscut cititorilor noştri, Lupta de la Spătăreşti, articolul „Suceava cinsteşte eroii” spune totul, întregit fiind cu fotografii color semnificative (ca, de altfel, tot conţinutul grafic al publicaţiei) de ieri şi de azi. „Portretul unui erou local – generalul de divizie Agricola Filip (1891-1965)” este un amplu articol-medalion semnat de prof. Cătălin Huţu. Nu putea fi trecută cu vederea nici încoronarea de la Alba Iulia, sub titlul „Încoronarea Reginei Maria, «Împărăteasa tuturor românilor»”, un grupaj semnat de jurnalistul Cosmin Romega. Acestora li se adaugă comentarii pe documente facsimil, inserate în articol, secţiune interviu etc. Cuprinzând 19 articole, tipărite în 36 de pagini, revista „Plăieşii”, cu tematică militară, poate fi abordată de orice cititor interesat de istorie românească autentică.

You may also like...