Premiile speciale ale Fundaţiei Culturale a Bucovinei

> Ele au fost acordate în cadrul Cenaclului transfrontalier „Maşina cu poeţi” (Cernăuţi – Suceava)

Advertisements

În contextul manifestărilor cultural-artistice desfăşurate duminică, 10 iulie a.c., în localitatea Berchişeşti, la Centrul cultural al comunei, unde s-a desfăşurat şedinţa Cenaclului transfrontalier „Maşina cu poeţi”, în prezenţa edilului-şef Violeta Ţăran, a ec. dr. Vasile Rusu, preşedintele Fundaţiei Culturale a Bucovinei, şi a vicepreşedintelui Cezar Straton, s-au acordat premiile speciale ale fundaţiei, după cum urmează: Premiile Opera Omnia au fost acordate monahiei Elena Simionovici de la Mănăstirea Voroneţ „pentru lunga slujire a altarelor sfinte, pentru farmecul şi evlavia cu care vorbeşte şi scrie despre Voroneţ”, acad. Vasile Tărâţanu (Cernăuţi) „pentru întreaga, îndelungata şi bogata contribuţie a Domniei Sale la neuitarea fraţilor de către fraţi”, artistului plastic Radu Bercea „pentru talentul cu care ne dovedeşte, cu polivalente unelte artistice, că viaţa e o explozie de culori, de bucurii şi de speranţe”.
Premiile de excelenţă au fost înmânate primarului comunei Berchişeşti, Violeta Ţăran, „pentru generozitatea şi consecvenţa cu care sprijină şi promovează arta, cultura, educaţia şi tradiţiile”, stareţei Mănăstirii Voroneţ, maica stavroforă Gabriela Platon, „pentru neobosita ei strădanie întru păstrarea, cunoaşterea şi cinstirea valorilor eterne întruchipate de Sfânta Mănăstire Voroneţ”, lui Dragoş Olaru de la Cernăuţi („Paznic de far”) „pentru mândria lui de a nu uita că e român, pe care o confirmă, neobosit, prin toate scrierile şi demersurile sale”, poetului Doru Mihai Mateiciuc, „pentru cărţile sale din ultimii ani, dovedind originalitate poetică şi ludică” şi lui Petrea Tabarcea, „pentru consecvenţa cu care-şi cinsteşte obârşia, pentru cărţile memorabile dedicate personalităţilor Bucovinei”.
Au participat vechi prieteni ai cenaclului, membri ai Clubului de Iniţiativă Literară (CIL) precum scriitorul Constantin Horbovanu, comoderator al manifestării, George Sauciuc, secretarul CIL, George Mahalu, Vlad Sibechi, Doru Mihai Mateiciuc, Andrei Breabăn, Graţiela Ţurţu, Carmen Marcean, Adela Şulea, alături de cernăuţenii Marin Gherman şi Nicolae Şapcă, Paraschiva şi col. (r.) Ioan Abutnăriţei – care a prezentat un istoric al comunei Berchişeşti, ambii din Vatra Dornei, Constantin Bulboacă şi Ioan Caulea de la Fălticeni, Luminiţa Ţaran, Constantin Tiron, Constantin Moldovan, Viorica Petrovici, Cornel Angelescu, jurnalistul Niculai Roşca şi graficianul Mihai Pânzaru-PIM, majoritatea, cu mici excepţii, prezentându-şi creaţiile literare: poezie, proză sau eseu. Momentele artistice au fost oferite de ansamblul artistic „Plaiurile Berchişeştiului” care şi-a încântat audienţa pe scena Centrului cultural, de tânăra Adela Şulea – poezie, Cornel Angelescu – chitară şi de Constantin Horbovanu cu pastila de umor „Din însemnările trecătorului C.H.” Manifestarea a fost moderată de lect. univ. dr. Gina Puică din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Reamintim că Cenaclul transfrontalier „Maşina cu poeţi” se desfăşoară o dată la Cernăuţi, şi o dată la Suceava.

You may also like...