Poeme in ritm Bob Dylan

Sâmbătă, 28 mai a.c., în organizarea Clubului de Iniţiativă Literară (CIL) la Planetariul Observatorului Astronomic din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, dylan fotoprin amabilitatea gazdei instituţiei, cercetător ştiinţific, Cezar Leşanu, a avut loc o nouă lansare de carte semnată de conf.univ.dr.ing. George Mahalu de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, el însuşi membru CIL.

Advertisements

Volumul de versuri intitulat „Poeme în ritm Bob Dylan”, apărut anul acesta la Editura „Studis” a fost prezentat sâmbătă, la rugămintea autorului şi a moderatoarei evenimentului, universitara suceveană Gina Puică, de către criticul literar Vlad Sibechi care a spus, citând din câteva poeme aflate în carte: „Poezia lui George Mahalu presupune în acelaşi timp sondarea sinelui ca atitudini sociale, unele versuri fiind senine, altele fiind rezultatul unor scene coşmăreşti intrate în tiparul unei lumi constante în bine şi rău. Impresia generată este una de inversare a valorilor umane. O frică a poetului este teama de suprimarea sau de căderea în derizoriu, de înstrăinare în faţa lucrurilor mărunte, joase. În locul unei implicări pătimaşe găsim în poezia sa o caligrafiere a sinelui care te invită la relaxare. Ea vine să atenueze scrisul prin muzicalitate şi simplitatea mesajului. Sunt multe căi de-a evada spunea bufonul în sinea sa. Este o poezie senzuală şi muzicală de tip experiment”. Provocat de către prietenii săi prezenţi la eveniment, secretarul CIL, George Sauciuc, umoristul Constantin Horbovanu, prof. Mircea Nanu Munteanu, Marius Balacon şi Ovidiu Donisă, cel care l-a şi adus la CIL, George Mahalu a oferit la chitară acustică un veritabil repertoriu folk pe muzica poemelor sale, spunându-le ascultătorilor: „Versurile pe care le veţi întâlni în acest volum sunt scrise pe parcursul a mai bine de 35 ani. Din acest motiv vă aflaţi în faţa unei culegeri de poezie. Versurile capitolului TREI- în totalitate-şi unele dintre cele aparţinând celorlalte capitole, au fost puse pe acompaniamentul chitarei acustice, motiv pentru care pot fi sesizate uneori ritmuri specifice. Ritmuri Bob Dylan.” Semnatarul acestei cronici le-a vorbit celor prezenţi sâmbătă despre cum trebuie înţeleasă muzica lui Bob Dylan, el însuşi poet, în contextul deceniului 60-70 al secolului trecut când Statele Unite ale Americii au fost zguduite de convulsiuni sociale pe plan intern: segregaţionismul rasial, Criza Rachetelor din Cuba (1962), asasinarea fraţilor Kennedy şi amplele mişcări de stradă contra Războiului din Vietnam. Profesorul Mircea Nanu Munteanu a spus că George Mahalu este o „achiziţie” foarte bună a CIL-ului, el adăugând că au existat dintotdeauna slujitori ai ştiinţelor exacte care au făcut literatură de calitate dând exemple concludente precum Dan Barbilian, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke. Un invitat surpriză al manifestării de sâmbătă a fost profesorul de istorie Petru Lazăr Stupcanu, rudă cu autorul cărţii, care i-a invitat pe cei prezenţi să viziteze una dintre bijuteriile arhitectonice ale credinţei noastre strămoşeşti, Mânăstirea Probota, creaţia lui Petru Rareş şi unde profesorul amintit a ajutat la restaurarea acesteia, vorbindu-le celor prezenţi despre istoricul locaşului de cult.

You may also like...