O viaţă academică în slujba geochimiei şi geologiei

Cum obişnuieşte de ceva vreme, Departamentul de Geografie (fosta Catedră de Geografie) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a omagiat un alt distins dascăl al învăţământului universitar sucevean, de astă dată fiind vorba despre octogenarul prof. univ.dr. Constantin Catană. Desfăşurată recent, manifestarea academică i-a reunit pe foştii studenţi ai dlui Catană (printre care şi semnatarul acestor rânduri) unii dintre ei predând astăzi în cadrul departamentului, ori pe foşti colegi ai distinsului profesor care i-au fost şi i-au rămas aproape. În câteva cuvinte, moderatorul evenimentului, prof. univ. dr. Vasile Efros, l-a prezentat în mod elogios pe fostul său coleg de catedră, pentru ca, mai apoi, să-i dea cuvântul mai tânărului lector univ. dr. George Cheia, care, într-o prezentare Power Point, a derulat celor prezenţi întreaga biografie şi activitate a prof. univ. dr. Constantin Catană, din care am reţinut:

Advertisements

Constantin Catană a văzut lumina zilei pe 2 aprilie 1938, în comuna Ardeoani, judeţul Bacău, a fost absolvent al Facultăţii de Biologie-Geografie, secţia Geochimie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, promoţia 1970, dându-şi ulterior şi doctoratul în geologie, la aceeaşi instituţie academică, cu teza „Studiu mineralogic şi petrografic al unităţilor gnaiselor de Rarău-Hăghimaş”. În ceea ce priveşte activitatea didactică academică a profesorului Catană, ea s-a desfăşurat etapizat la USV, începând cu anul 1991 (conferenţiar), apoi el devenind (1996) profesor universitar. A publicat numeroase studii, cărţi colective axate pe două discipline conexe geografiei şi care în comun se ocupă ştiinţific de cercetarea Terrei, de geochimie şi geologie. Despre prof. univ. dr. Constantin Catană, a cărui consistentă biografie academică se regăseşte şi în „Enciclopedia Bucovinei” de Emil Satco, au mai vorbit colegii săi de departament conf. univ. dr. Viorel Chiriţă, conf. univ. dr. Ionuţ-Alexandru Cristea. De asemenea, au mai vorbit, conf.univ.dr. Ioan Iosep, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, ca şi prorectorul USV, prof. univ. dr. Ştefan Purici.

You may also like...