Cei doi cu limba ascuţită, predicatorul şi domnul: Girolamo Savonarola şi Basarab cel Tânăr

Cu şapte veacuri în urmă, un predicator zelos, virulent şi cu limba prea ascuţită pentru a sa stare socială şi pentru secolul său, îşi expunea predicile acide din amvonul Mănăstirii Sfântul Marco din Florenţa, atrăgând mulţimi înfocate, prieteni şi chiar duşmani, printre auditorii săi. Călugărul dominican Girolamo Savonarola (1452-1498), ajunge vedetă, când atacă făţiş corupţia Sfântului Scaun Pontifical din vremea sa şi mai ales excesele Casei de Medici, care guverna, pe atunci Oraşul Florilor. La 1491 ajunge abate (funcţie în clerul Bisericii Romano-Catolice), la 1491. Era şi un pic mistic, „prevăzând” o invazie a Florenţei de către armatele francezului rege Carol al VIII-lea, ceea ce s-a şi întâmplat în fapt.

Advertisements

Viciile şi orgiile temutei şi rău famatei familii Borgia, în speţă Papa Alexandru al VI-lea, au făcut ca, la scurtă vreme, abatele nostru să fie excomunicat, mai ales după ce fanaticii săi adepţi, prostime din popor au ars în public podoabe, cărţi şi obiecte de mare valoare pe un aşa zis „rug al deşertăciunilor” ridicat în Piaţa Signioriei din Florenţa. La 1498, într-o frumoasă zi de pe la jumătatea lunii mai, Girolamo Savonarola a fost torturat şi ars pe rug, chiar în prezenţa Suveranului său Pontif. Dacă trasezi o linie dreaptă între Italia şi Ţara Românească, trecând peste mările Mediteranei, vei vedea că întru acea vreme domnea în Muntenia un os de neam domnesc, Basarab cel Tânăr (1477-1482), zis în ţară, Ţepeluş, vândut însă osmanilor, poate cu un scop care ne scapă în negura vremii. Cert este că alături de turci, trece Munţii şi ocupă Transilvania, printr-o campanie militară, la 1479, pentru puţină vreme. Să-i fi promis oare Înalta Poartă oare scaunul transilvan pe care de ceva vreme îl ocupau principi de stirpe ugrică? Oricum, Ştefan cel Mare îi va veni de hac lui Ţepeluş, readucându-l cu picioarele pe pământ, înfrângându-l pe acesta, la 1481. Cu toate acestea, vrednicul de pomenire Neagoe Basarab, ar fi susţinut mai tot timpul că este chiar fiul lui Basarab cel Tânăr. Cine ştie?

You may also like...