Cei doi carturari: Jean Froissart si Grigorie Tamblac

Bătea cândva drumurile prăfuite ale Europei celei Medii, un tânăr pasionat de carte, pornind din Valonia pe la toate Curţile Europei, regăsindu-l când în muntoasa Scoţie, când în însorita Italie, când pe străzile întortocheate ale Parisului, culegând date şi informaţii preţioase pe care şi le nota într-un carneţel anume, precum ziariştii de azi sau poate că Jean Froissart (1337-1410) era chiar un precursor al lor? Astfel ajunse şi la Curtea Angliei, implicată pe atunci în lungul conflict continental cu Franţa, numit mai apoi Războiul Celor 100 de ani.

Advertisements

Se lipi de personalităţi notabile urmărind îndeaproape nunţi, intrigi de curte şi campanii militare chiar la faţa locului, ultimele ca un veritabil jurnalist de război, născându-se din toate aceste date culese de el opera sa de căpătâi „Cronicile”. Obsedat de idealurile cavalereşti, trecu cu vederea victimele colaterale ale războiului, ignorându-le total. În schimb opera sa este studiată azi cu atenţie de către medieviştii din întreaga lume savantă spre a înţelege vremurile sub care a trăit şi compus Froissart. În Răsărit, sosea întru acea vreme, în capitala moldavă Suceava, la 1401, un anume kir Grigorie Ţamblac (1367-1420), împreună cu o delegaţie patriarhală, la curtea vrednicului de pomenire domn şi voievod Alexandru cel Bun. Grigorie, era de loc din Târnovo, fosta capitală a ţarilor bulgari şi cunoştea destul de bine moldava veche, fapt ce i-a atras atenţia domnului întru medierea împăcării dintre Mitropolia de la Suceava şi Patriarhia de Constantinopole. I-a plăcut atât de mult de moldoveni încât le-a pomenit calităţile creştineşti în scris, fiind, la vremea aceea numit de domnitor ca „presbiter al Bisericii Moldave”. Opera lui de căpătâi, scrisă desigur în slavonă, rămâne „Martiriul Sfântului, Slăvitului Mucenic Ioan cel Nou care a fost martirizat în Cetatea Albă” iar ale sale predici în viu grai puteau fi ascultate de credincioşi de la domn în jos la fiecare Sfântă Liturghie ce se oficia solemn la Mirăuţi, în fosta catedrală mitropolitană a Ţării de Sus. Studiile sale teologice l-au făcut să avanseze în ierarhia de mitropolit de Kiev şi să reprezinte Ortodoxia la Conciliul de la Konstanz, mult mai târziu.

You may also like...