Archive for » October, 2018 «

Crestinism vs. Islam

Se spune pe drept cuvânt că slava cea deşartă întunecă minţile oamenilor, iar această judecată o vom desprinde din ascensiunea sacerdotală a asmoneilor. Glorioşii preoţi Macabei, înfrângând-ul pe trufaşul sirian Antioh al IV-lea, s-au întors la Ierusalim şi au curăţat Templul de toată necurăţia şi întinăciunea. Cu adevărat după exilul babilonian poporul iudeu renăştea spiritual sub cârmuirea Marelui Preot. Israelul devenea stat teocratic şi acest lucru se întâmpla puţin după anul 142 î.Hr., adică după semnarea unui tratat cu regele seleucid. Poporul iudeu, printr-o ceremonie solemnă, nu lipsită desigur de încărcătură religioasă l-a proclamat pe Simon „mare preot, general şi rege al evreilor”. Începea era dinastiei Asmoneilor, nume care derivă de la un anume Asmon, un strămoş al lui Matatia. Odată ajunşi la „slava cea deşartă”, Asmoneii cad ei înşişi în patima cuceririlor, recuperându-şi fie teritoriile regale davidice sau, mai mult, împingând graniţele istorice spre cele patru vânturi.
În sud armata sacerdotală ajunge până la poalele Munţilor Negheev şi râvneşte, fără vreun drept istoric, regiunea Idumeea (astăzi pe teritoriul Regatului Haşemit al Iordaniei). Idumeenii au fost convertiţi forţat la iudaism. Nici samarinenii care se închinau adevăratului Dumnezeu, doar că pe Muntele Garizim, nu au scăpat de ocupaţia militară israelită. Conflictul din zilele noastre, o veşnică rană deschisă, dintre palestinieni şi evrei, credem că îşi are obârşia din acele vremuri asmoneene…

F


Asmoneeni au devenit regi în toată puterea cuvântului, manevrând relaţiile politico-comerciale din zona Mediteranei Orientale. În paralel, corupţia de la curtea din Ierusalim atinge cote alarmante, asemănătoare fiind oarecum putredei Curţi franceze de la Versailles. Să vedem în ce mod? În anul 104 î.Hr. un preot, pe nume Ioan Hircam transferă regatul ca pe o moştenire de familie, soţiei sale. Aristobul, cel mai mare dintre fiii defunctului îşi trimite mama la carceră, unde îşi va da duhul, fiind înfometată. Matricidul fiind comis, Aristobul plusează lozul cel mare, îşi trimite trei fraţi de sânge la temniţă şi îl asasinează pe al patrulea. Dumnezeu însă, văzând faptele sale, îi ia sufletul. Tragedia nu se termină cu acest episod, Alexandru Ianeu, fratele lui Aristobul, preluând prerogativele de Mare Preot, îi ucide cu sânge rece pe ultimii doi fraţi rămaşi în temniţă… E foarte greu să ne imaginăm percepţia canonicului evreu de rând asupra acestor crime. Le privea ca pe ceva normal, ţinând cont de primatul sacerdoţiului şi al religiei în viaţa de zi cu zi? Se îngrozea văzând aceste crime comise de casta Asmoneilor? Nu ştim şi nu ne dorim să aruncăm judecăţi fără temei documentar. Sub acest Ianeu de tristă amintire, religia lui Moise primeşte o nouă lovitură sub centură de astă dată, venită chiar de la şeful sacerdoţiului, Marele Preot! more »

„Universul creației prin creator. Teoria universală: scenariu”

Azi, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, lansare de carte

Azi, de la ora 15, la sala „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, va avea loc lansarea cărţii „Universul creației prin creator. Teoria universală: scenariu” (Ed. Opera Magna, Iaşi 2018) carte de debut al binecunoscutului arhitect Doru Ghiocel Olaş, cel care a dăruit Sucevei câteva construcţii ecleziastice de referinţă, dintre care amintim Catedrala „Naşterea Domnului”, impozantă din orice punct ai privi oraşul, Biserica- monument „Naşterea Maicii Domnului” din proximitatea Palatului de Justiţie, sau dominanta Biserică „Sfânta Cruce” din cartierul Obcini.
Dincolo de acestea, Doru Ghiocel Olaş este recunoscut şi ca un grafician-caricaturist de top, având expuse pe simeze opt expoziţii în ţară şi pe plan local; acestora li s-au adăugat alte două expoziţii de arhitectură.
Recent, cetăţeanul de onoare al Sucevei, a inaugurat un muzeu în Vama, de unde este de loc, care conţine sculpturile în lemn ale regretatului său tată Dragoş Olaş, la rându-i artist plastic.
Manifestarea îi va avea ca moderatori pe scriitorul Ion Drăguşanul şi pe conf. univ. dr. Vasile M. Demciuc şeful Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social-Politice din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”.