Archive for » June, 2015 «

Premierul şi domnul cel fanariot: Marchizul de Pombal şi Matei Ghica

Era o epocă în care perucile albe fardate, purtate de toţi şi de toate ascundeau mizeria Iluministă a veacului ce-i poartă numele şi pe atunci, în capătul cel mai îndepărtat al bătrânului continent, acolo unde nesfârşitul ocean taie uscatul cu o linie imaginară, trăia la Lisabona, nobilul Sebastiao (Sebastian) marchiz de Pombal (1699-1782) ministrul de externe al regelui Jose I-iul. pombal
Nu bănuia că o forţă telurică din adâncurile „Hadesului” avea să zdruncine din temelii Lisabona, la 1755, propulsându-l la scurtă vreme pe scaunul de premier, el reconstruind oraşul capitală de la zero. more »

Category: Paralele  Tags: , , , , ,  Comments off

Doi futurişti: Henrik Ibsen şi Nicolae Manolescu

Ceasul cu pendul bătând ritmic timpul ce se scurge monoton, o bibliotecă cu volume în piele legate, un mobilier vechi şi aromat, alături de un impunător birou de stejar şi personaje pentru care veacul stă în loc, reprezintă decorul tuturor pieselor marelui nemuritor norvegian Henrik Ibsen (1828-1906), dramaturgul Nordului. ibsen
Epoca sa este una de plină transformări pe toate planurile sociale, ceea ce se va oglindi în toate piesele sale, precum „Stâlpii societăţii” (1877), „Casa Păpuşilor”, „Strigoii” ori „Hedda Gabler”. more »