Monthly Archives: February 2015

Două destine frânte: Rujollah Khomeini şi Ştefan Voitec

În tagma cea şiită a Islamului era ayatollah sau „semn miraculos al lui Dumnezeu” şi se pare că Rujollah Khomeini (1900-1989) avea această aură în mijlocul a lor săi din sfântul oraş persan Qum unde era privit ca în frumosul viers eminescian: „Era precum Fecioara între sfinţi şi Luna între stele.” Predicile sale acide îndreptate împotriva occidentalizării Iranului de către regimul şahului Pahlavi Aryamer, atrăgeau în jurul său prostime multă de popor, oameni robi ori slobozi, la scurtă vreme fiind închis ca disident pentru puţin timp.

Un pictor şi un fanariot: Jacques –Louis David şi Alexandru Şuţu

Tablourile sale cu iz istoric au definit o epocă, Neoclasicismul şi unele stau la loc de frunte în nicăieri alt loc decât la Luvru, pe malurile Senei, Parisul tumultuos inspirându-i universalismul istoriei lui Jacques-Louis David (1748-1825). Istoria Antică cu precădere, devine vizibilă în tablourile sale cu lux de amănunte, anticipând parcă Romantismul din perioada imediat următoare afirmării sale în compoziţii precum, „Jurământul Horaţiilor” ori „Intervenţia Sabinelor”. Adept înfocat al terifiantei Revoluţii Franceze, a devenit el însuşi o victimă a sa, încarcerat de două ori şi cu greu scăpând de ghilotină.

eXTReMe Tracker