Archive for » July, 2014 «

„Tot ce scriem în istorie este un fragment al fragmentelor”

În urmă cu exact un veac, la 28 iulie 1914, la o lună numai după Atentatul de la Sarajevo, s-a declanşat Prima Conflagraţie Mondială sau în limbajul istoriografic internaţional „Marele Război”, început iniţial ca un simplu conflict zonal, atacarea Regatului Sârb de către Monarhia Dualistă Austro-Ungară, mai apoi extins la scară mondială prin angrenarea celor două Blocuri militare antagoniste, Puterile Centrale şi Antanta. more »

Un general şi un corifeu: Julius Caesar şi preotul Deceneu

A fost în viaţă, ca şi în moarte-dacă e să dăm crezare Creştinismului-un om care a păşit pe toate treptele cunoaşterii de sine, politician, general, scriitor şi orator, mai apoi, şi Istoria l-a consemnat ca fiind Caius Julius Caesar (c.100-44 î.Hr.), Pontifex Maximus (sau şeful cultelor religioase de pe întreg cuprinsul Imperiului Roman). În afară de aceste atribuţiuni cu adevărat dinastice, în calitatea sa de proconsul a guvernat, începând cu anul 59 î.Hr., provinciile europene vestice ale Galliei Cisalpine şi Transalpine, fiind unul dintre cei mai iluştri generali pe care i-a dat Antichitatea, Caesar însuşi traversând Rhinul şi supunând în Nord, Britannia. Despre ale lui victorii aflăm chiar de sub condeiul său în nemuritoarea capodoperă „Comentarii de bello Gallico (Însemnări despre Războiul Galic)” una dintre singurele opere ale Antichităţii care au supravieţuit Istoriei. more »

Category: Paralele  Tags: , , , , , , , ,  Comments off